Xã Tam Ngọc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Cao Văn Cường
Ông Cao Văn Cường

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2  Nguyễn Văn Ẩn
Ông  Nguyễn Văn Ẩn

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

3 Nguyễn Thanh Yên
Ông Nguyễn Thanh Yên

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Trương Vĩnh Bá
Ông Trương Vĩnh Bá

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

5 Nguyễn Thanh Hồng
Ông Nguyễn Thanh Hồng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Nguyễn Văn Phương
Ông Nguyễn Văn Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Nguyễn Văn Thái
Ông Nguyễn Văn Thái

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Lê Viết  Quang
Ông Lê Viết Quang

Chức vụ: Trưởng Công an