Xã Tam Phú


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đức Vương
Ông Nguyễn Đức Vương

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Đỗ Văn Dung
Ông Đỗ Văn Dung

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

3 Nguyễn Văn Hùng
Ông Nguyễn Văn Hùng

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Trần Thị Bình
Bà Trần Thị Bình

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

5 Nguyễn Văn Hiệp
Ông Nguyễn Văn Hiệp

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Nguyễn Quang Cư
Ông Nguyễn Quang Cư

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Nguyễn Văn Ba
Ông Nguyễn Văn Ba

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Nguyễn Anh  Quốc
Ông Nguyễn Anh Quốc

Chức vụ: Công chức TP-HT

9 Võ Văn Truyền
Ông Võ Văn Truyền

Chức vụ: CHT Ban Chỉ huy Quân sự

10 Nguyễn Văn  Vận
Ông Nguyễn Văn Vận

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB