Chi cục Thống kê


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Đình Dũng
Ông Trần Đình Dũng

Chức vụ: Chi cục trưởng

2
Ông 

Chức vụ: Phó chi cục trưởng

3 Nguyễn Văn  Trung
Ông Nguyễn Văn Trung

Chức vụ: Chuyên viên