Phòng Lao động TB&XH


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Đào
Bà Nguyễn Thị Đào

Chức vụ: Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

2 Phan Văn Yên
Ông Phan Văn Yên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

3 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng