Ban quản lý Chợ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Trinh
Bà Nguyễn Thị Trinh

Chức vụ: Trưởng ban

2 Nguyễn Văn Duyên
Ông Nguyễn Văn Duyên

Chức vụ: Phó trưởng ban

3 Vũ Thị Thanh Nga
Bà Vũ Thị Thanh Nga

Chức vụ: Phó trưởng ban

4 Mai Văn  Lựu
Ông Mai Văn Lựu

Chức vụ: Văn phòng

5
Ông 

Chức vụ: Đội bảo vệ Chợ Tam Kỳ