ỦY BAN NHÂN DÂN :

 

 
Ông Bùi Ngọc Ảnh
(Chủ tịch UBND Thành phố)
Điện thoại: 0983127515 - 0235.3851746
Email: anhbn@quangnam.gov.vn


Ông Trần Trung Hậu
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0901937789
Email:hautt2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 


Ông Nguyễn Minh Nam
(Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ)

- Ngày sinh: 01 tháng 11 năm 1977

- Quê quán: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Nơi ở hiện nay: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Điện thoại:0911.19.77.77


Ông Nguyễn Hồng Lai
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0935753111
Email:lainh2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Mặt trận - Đoàn thể


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Quyết Thắng
Ông Nguyễn Quyết Thắng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

2 Nguyễn Thị Kim Yển
Bà Nguyễn Thị Kim Yển

Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

3 Nguyễn Thị Ly
Bà Nguyễn Thị Ly

Chức vụ: Bí thư Thành đoàn Tam Kỳ

4 Đặng Vinh Hùng
Ông Đặng Vinh Hùng

Chức vụ: PCT Hội Nông dân

5 Nguyễn Thị Thao
Bà Nguyễn Thị Thao

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

6 Nguyễn Ba
Ông Nguyễn Ba

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

7 Nguyễn Văn Lương
Ông Nguyễn Văn Lương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN

8 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố

9 Nguyễn Thị Hồng  Phượng
Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng

Chức vụ: UVTT

10
Ông 

Chức vụ: Văn phòng

11 Nguyễn Thị Thao
Bà Nguyễn Thị Thao

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

12 Văn phòng
Ông Văn phòng