TT Phát triển các Khu, Cụm CN - TM - DV


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Chu Quang Ngân
Ông Chu Quang Ngân

Chức vụ: Giám đốc

2 Võ Thanh Long
Ông Võ Thanh Long

Chức vụ: Phó Giám đốc

3
Bà 

Chức vụ: Kế toán

4 Phạm Hoàng  Văn
Ông Phạm Hoàng Văn

Chức vụ: Văn phòng