Văn phòng HĐND - UBND


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Ngọc  Phú
Ông Lê Ngọc Phú

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

2 Lê Ngọc Dương
Ông Lê Ngọc Dương

Chức vụ: Chánh văn phòng

3
Ông 

Chức vụ: Phòng Tổng hợp

4
Ông 

Chức vụ: Văn thư / Fax

5
Bà 

Chức vụ: Kế toán

6
Ông 

Chức vụ: Bảo vệ

7
Ông 

Chức vụ: Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ

8
Ông 

Chức vụ: Hội trường UBND thành phố