ỦY BAN NHÂN DÂN :

 

 
Ông Bùi Ngọc Ảnh
(Chủ tịch UBND Thành phố)
Điện thoại: 0983127515 - 0235.3851746
Email: anhbn@quangnam.gov.vn


Ông Trần Trung Hậu
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0901937789
Email:hautt2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 


Ông Nguyễn Minh Nam
(Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ)

- Ngày sinh: 01 tháng 11 năm 1977

- Quê quán: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Nơi ở hiện nay: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Điện thoại:0911.19.77.77


Ông Nguyễn Hồng Lai
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0935753111
Email:lainh2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Phòng - ban chuyên môn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Tấn Vĩnh
Ông Lê Tấn Vĩnh

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Lê Thị Hiếu
Bà Lê Thị Hiếu

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Văn Nhâm
Ông Nguyễn Văn Nhâm

Chức vụ: Phó trưởng phòng Nội vụ

4
Ông 

Chức vụ: Văn phòng - Tổng hợp

5 Nguyễn Văn Lộc
Ông Nguyễn Văn Lộc

Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

6 Trần Văn Hà
Ông Trần Văn Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

7 Nguyễn Thị Tâm Hiền
Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

8 Nguyễn Thanh  Minh
Ông Nguyễn Thanh Minh

Chức vụ: Thống kê - Kế hoạch

9 Nguyễn Đức Chính
Ông Nguyễn Đức Chính

Chức vụ: Đội trưởng

10
Ông 

Chức vụ: Văn phòng

11 Nguyễn Hữu Kiệt
Ông Nguyễn Hữu Kiệt

Chức vụ: Phó trưởng phòng

12 Võ Thanh Cung
Ông Võ Thanh Cung

Chức vụ: Trưởng phòng

13 Đặng Tuyết Lan
Bà Đặng Tuyết Lan

Chức vụ: Phó trưởng phòng

14 Lê Đình Nho
Ông Lê Đình Nho

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố

15 Phan Thị Cẩm Bình
Bà Phan Thị Cẩm Bình

Chức vụ: Phó Phòng Kinh tế thành phồ

16 Nguyễn Ba
Ông Nguyễn Ba

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thành phố

17
Ông 

Chức vụ: Tổng hợp

18
Ông 

Chức vụ: Phòng chống lụt bão/ Fax

19 Nguyễn Quang Tuấn
Ông Nguyễn Quang Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

20 Trần Thị Bích Đào
Bà Trần Thị Bích Đào

Chức vụ: Phó trưởng phòng