ỦY BAN NHÂN DÂN :

 

 
Ông Bùi Ngọc Ảnh
(Chủ tịch UBND Thành phố)
Điện thoại: 0983127515 - 0235.3851746
Email: anhbn@quangnam.gov.vn


Ông Trần Trung Hậu
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0901937789
Email:hautt2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 


Ông Nguyễn Minh Nam
(Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ)

- Ngày sinh: 01 tháng 11 năm 1977

- Quê quán: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Nơi ở hiện nay: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Điện thoại:0911.19.77.77


Ông Nguyễn Hồng Lai
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0935753111
Email:lainh2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Đơn vị sự nghiệp


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Trinh
Bà Nguyễn Thị Trinh

Chức vụ: Trưởng ban

2 Nguyễn Văn Duyên
Ông Nguyễn Văn Duyên

Chức vụ: Phó trưởng ban

3 Vũ Thị Thanh Nga
Bà Vũ Thị Thanh Nga

Chức vụ: Phó trưởng ban

4 Mai Văn  Lựu
Ông Mai Văn Lựu

Chức vụ: Văn phòng

5
Ông 

Chức vụ: Đội bảo vệ Chợ Tam Kỳ

6 Nguyễn Ngọc Trai
Ông Nguyễn Ngọc Trai

Chức vụ: Giám đốc

7 Lê Quang Đáng
Ông Lê Quang Đáng

Chức vụ: Phó Giám đốc

8 Nguyễn Văn Chiến
Ông Nguyễn Văn Chiến

Chức vụ: Phó Giám đốc

9 Nguyễn Quang Tuấn
Ông Nguyễn Quang Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

10 Lê Quang Đáng
Ông Lê Quang Đáng

Chức vụ: Phó Giám đốc

11 Phạm Duy Tích
Ông Phạm Duy Tích

Chức vụ: Phó Giám đốc

12 Nguyễn Thanh Việt
Ông Nguyễn Thanh Việt

Chức vụ: Phó Giám đốc

13 Nguyễn Ngọc  Thế
Ông Nguyễn Ngọc Thế

Chức vụ: Phó trưởng phòng

14
Ông 

Chức vụ: Phòng kỹ thuật

15
Ông 

Chức vụ: Văn phòng

16 Nguyễn Đình Toản
Ông Nguyễn Đình Toản

Chức vụ: Giám đốc

17 Bùi Quốc Hào
Ông Bùi Quốc Hào

Chức vụ: Phó giám dốc

18 Chu Quang Ngân
Ông Chu Quang Ngân

Chức vụ: Giám đốc

19 Võ Thanh Long
Ông Võ Thanh Long

Chức vụ: Phó Giám đốc

20
Bà 

Chức vụ: Kế toán