Đơn vị thuộc ngành dọc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Xuân Hùng
Ông Nguyễn Xuân Hùng

Chức vụ: Trưởng Công an

2 Nguyễn Thanh Vân
Ông Nguyễn Thanh Vân

Chức vụ: Phó Công an

3 Huỳnh Văn Long
Ông Huỳnh Văn Long

Chức vụ: Phó Công an

4 Nguyễn Quốc Tuấn
Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Phó Công an

5 Phạm Quốc  Việt
Ông Phạm Quốc Việt

Chức vụ: Đội trưởng Tổng hợp

6
Ông 

Chức vụ: Đội Chính trị - Hậu cần

7
Ông 

Chức vụ: Văn phòng/Trực ban/Fax

8 Nguyễn Hữu  Rô
Ông Nguyễn Hữu Rô

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

9 Trần Anh  Tuấn
Ông Trần Anh Tuấn

Chức vụ: Phó CHT - TMT

10 Nguyễn Tiến  Dũng
Ông Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Phó CHT – ĐV

11 Vương Chí  Dũng
Ông Vương Chí Dũng

Chức vụ: Chính trị viên

12 Phạm Anh  Tuấn
Ông Phạm Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Chính trị viên

13
Ông 

Chức vụ: Trực ban tác chiến

14 Trần Thị Thanh  Thuỷ
Bà Trần Thị Thanh Thuỷ

Chức vụ: Chi cục trưởng

15 Mai Xuân  Thọ
Ông Mai Xuân Thọ

Chức vụ: Chi cục phó

16 Nguyễn Quang  Thương
Ông Nguyễn Quang Thương

Chức vụ: Chi cục phó

17 Phan Thị Bích   Ngọc
Bà Phan Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Chi cục phó

18
Ông 

Chức vụ: Đội kiểm tra- Quản lý nợ số 1

19
Ông 

Chức vụ: Đội kiểm tra- Quản lý nợ số 2

20
Ông 

Chức vụ: Đội kiểm tra- Quản lý nợ số 3