ỦY BAN NHÂN DÂN :

 

 
Ông Bùi Ngọc Ảnh
(Chủ tịch UBND Thành phố)
Điện thoại: 0983127515 - 0235.3851746
Email: anhbn@quangnam.gov.vn


Ông Trần Trung Hậu
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0901937789
Email:hautt2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 


Ông Nguyễn Minh Nam
(Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ)

- Ngày sinh: 01 tháng 11 năm 1977

- Quê quán: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Nơi ở hiện nay: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Điện thoại:0911.19.77.77


Ông Nguyễn Hồng Lai
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0935753111
Email:lainh2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Đơn vị thuộc ngành dọc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Xuân Hùng
Ông Nguyễn Xuân Hùng

Chức vụ: Trưởng Công an

2 Nguyễn Thanh Vân
Ông Nguyễn Thanh Vân

Chức vụ: Phó Công an

3 Huỳnh Văn Long
Ông Huỳnh Văn Long

Chức vụ: Phó Công an

4 Nguyễn Quốc Tuấn
Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Phó Công an

5 Phạm Quốc  Việt
Ông Phạm Quốc Việt

Chức vụ: Đội trưởng Tổng hợp

6
Ông 

Chức vụ: Đội Chính trị - Hậu cần

7
Ông 

Chức vụ: Văn phòng/Trực ban/Fax

8 Nguyễn Hữu  Rô
Ông Nguyễn Hữu Rô

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

9 Trần Anh  Tuấn
Ông Trần Anh Tuấn

Chức vụ: Phó CHT - TMT

10 Nguyễn Tiến  Dũng
Ông Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Phó CHT – ĐV

11 Vương Chí  Dũng
Ông Vương Chí Dũng

Chức vụ: Chính trị viên

12 Phạm Anh  Tuấn
Ông Phạm Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Chính trị viên

13
Ông 

Chức vụ: Trực ban tác chiến

14 Trần Thị Thanh  Thuỷ
Bà Trần Thị Thanh Thuỷ

Chức vụ: Chi cục trưởng

15 Mai Xuân  Thọ
Ông Mai Xuân Thọ

Chức vụ: Chi cục phó

16 Nguyễn Quang  Thương
Ông Nguyễn Quang Thương

Chức vụ: Chi cục phó

17 Phan Thị Bích   Ngọc
Bà Phan Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Chi cục phó

18
Ông 

Chức vụ: Đội kiểm tra- Quản lý nợ số 1

19
Ông 

Chức vụ: Đội kiểm tra- Quản lý nợ số 2

20
Ông 

Chức vụ: Đội kiểm tra- Quản lý nợ số 3