Công an thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Xuân Hùng
Ông Nguyễn Xuân Hùng

Chức vụ: Trưởng Công an

2 Nguyễn Thanh Vân
Ông Nguyễn Thanh Vân

Chức vụ: Phó Công an

3 Huỳnh Văn Long
Ông Huỳnh Văn Long

Chức vụ: Phó Công an

4 Nguyễn Quốc Tuấn
Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Phó Công an

5 Phạm Quốc  Việt
Ông Phạm Quốc Việt

Chức vụ: Đội trưởng Tổng hợp

6
Ông 

Chức vụ: Đội Chính trị - Hậu cần

7
Ông 

Chức vụ: Văn phòng/Trực ban/Fax