ỦY BAN NHÂN DÂN :

 

 
Ông Bùi Ngọc Ảnh
(Chủ tịch UBND Thành phố)
Điện thoại: 0983127515 - 0235.3851746
Email: anhbn@quangnam.gov.vn


Ông Trần Trung Hậu
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0901937789
Email:hautt2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 


Ông Nguyễn Minh Nam
(Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ)

- Ngày sinh: 01 tháng 11 năm 1977

- Quê quán: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Nơi ở hiện nay: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Điện thoại:0911.19.77.77


Ông Nguyễn Hồng Lai
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Điện thoại: 0935753111
Email:lainh2@quangnam.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Chi cục thuế


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thị Thanh  Thuỷ
Bà Trần Thị Thanh Thuỷ

Chức vụ: Chi cục trưởng

2 Mai Xuân  Thọ
Ông Mai Xuân Thọ

Chức vụ: Chi cục phó

3 Nguyễn Quang  Thương
Ông Nguyễn Quang Thương

Chức vụ: Chi cục phó

4 Phan Thị Bích   Ngọc
Bà Phan Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Chi cục phó

5
Ông 

Chức vụ: Đội kiểm tra- Quản lý nợ số 1

6
Ông 

Chức vụ: Đội kiểm tra- Quản lý nợ số 2

7
Ông 

Chức vụ: Đội kiểm tra- Quản lý nợ số 3

8
Ông 

Chức vụ: Đội Thuế liên phường số 1

9
Ông 

Chức vụ: Đội Thuế liên phường số 2

10
Ông 

Chức vụ: Đội Thuế liên phường số 3

11
Ông 

Chức vụ: Đội kê khai toán thuế - Tin học

12
Ông 

Chức vụ: Đội trước bạ

13
Ông 

Chức vụ: Đội tuyên truyền hỗ trợ - Nghiệp vụ dự toán

14
Ông 

Chức vụ: Đội hành chính