Trung tâm văn hóa thể thao


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Văn  Thiên
Ông Võ Văn Thiên

Chức vụ: Phó Giám đốc

2
Ông 

Chức vụ: Kế toán

3 Nguyễn Thế  Nhựt
Ông Nguyễn Thế Nhựt

Chức vụ: Tổng hợp

4 Nguyễn Ngọc Dũng
Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chức vụ: Phó Giám đốc