Trích yếu 324 - Cong van lay y kien QH KDC -TDC Hong Lu, phuong Hoa Huong
Lĩnh vực Quy hoạch đô thị
Cơ quan ban hành UBND TP Tam Kỳ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/10/2021
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu 324 - Cong van lay y kien QH KDC -TDC Hong Lu, phuong Hoa Huong