Trích yếu V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết ( tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Phương Hòa tại phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ
Lĩnh vực Quy hoạch đô thị
Cơ quan ban hành UBND TP Tam Kỳ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/10/2021
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết ( tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Phương Hòa tại phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ