Trích yếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án Quy hoạch phân khu 1 (tỷ lệ 1/2000) - Phân khu nông nghiệp sinh thái tại khu vực ngoại thị phía Nam của thành phố
Lĩnh vực Quy hoạch đô thị
Cơ quan ban hành UBND TP Tam Kỳ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/11/2021
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án Quy hoạch phân khu 1 (tỷ lệ 1/2000) - Phân khu nông nghiệp sinh thái tại khu vực ngoại thị phía Nam của thành phố