TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác tuần số 20, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022 16/05/2022 21/05/2022 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần số 19, từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022 09/05/2022 15/05/2022 Xem chi tiết
3 Lịch công tác tuần số 18, từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022 02/05/2022 08/05/2022 Xem chi tiết
4 Lịch công tác tuần số 17, từ ngày 25/4/2022 đến ngày 30/4/2022 25/04/2022 30/04/2022 Xem chi tiết
5 Lịch công tác tuần số 16, từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022 18/04/2022 24/04/2022 Xem chi tiết
6 Lịch công tác tuần số 15, từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022 11/04/2022 17/04/2022 Xem chi tiết
7 Lịch công tác tuần số 14, từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022 04/04/2022 10/04/2022 Xem chi tiết
8 Lịch công tác số 13 từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022 28/03/2022 02/04/2022 Xem chi tiết
9 Lịch công tác tuần từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022 21/03/2022 27/03/2022 Xem chi tiết
10 Lịch công tác tuần từ ngày 14/3/2022 đến ngày 19/3/2022 14/03/2022 19/03/2022 Xem chi tiết
11 Lịch công tác tuần từ ngày 07/3/2022 đến ngày 12/3/2022 07/03/2022 12/03/2022 Xem chi tiết
12 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022 28/02/2022 06/03/2022 Xem chi tiết
13 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022 21/02/2022 27/02/2022 Xem chi tiết
14 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022 14/02/2022 20/02/2022 Xem chi tiết
15 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022 07/02/2022 13/02/2022 Xem chi tiết
16 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 và 05 Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 06/02/2022 24/01/2022 06/02/2022 Xem chi tiết
17 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022 17/01/2022 23/01/2022 Xem chi tiết
18 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022). 10/01/2022 16/01/2022 Xem chi tiết
19 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022). 03/01/2022 09/01/2022 Xem chi tiết
20 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022). 27/12/2021 02/01/2022 Xem chi tiết