TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác tuần số 28 (từ ngày 08.7 đến ngày 14.7.2024) 08/07/2024 14/07/2024 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 01.7 đến ngày 07.7.2024) 01/07/2024 07/07/2024 Xem chi tiết
3 Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 24.6 đến ngày 30.6.2024) 24/06/2024 30/06/2024 Xem chi tiết
4 Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 17.6 đến ngày 23.6.2024) 17/06/2024 23/06/2024 Xem chi tiết
5 Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 10.6 đến ngày 16.6.2024) 10/06/2024 16/06/2024 Xem chi tiết
6 Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 03.6 đến ngày 09.6.2024) 03/06/2024 09/06/2024 Xem chi tiết
7 Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 20.6 đến ngày 02.6.2024) 20/05/2024 02/06/2024 Xem chi tiết
8 Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 20.5 đến ngày 26.5.2024) 20/05/2024 26/05/2024 Xem chi tiết
9 Lịch công tác tuần số 20 (từ ngày 13.5 đến ngày 19.5.2024) 13/05/2024 19/05/2024 Xem chi tiết
10 Điều chỉnh lịch công tác tuần số 19 (từ ngày 06.5 đến ngày 12.5.2024) 06/05/2024 12/05/2024 Xem chi tiết
11 Lịch công tác tuần số 18 +19 (từ ngày 02.5 đến ngày 12.5.2024) 02/05/2024 12/05/2024 Xem chi tiết
12 Lịch công tác tuần số 17 (từ ngày 22.4 đến ngày 28.4.2024) 22/04/2024 28/04/2024 Xem chi tiết
13 Lịch công tác tuần số 16 (từ ngày 15.4 đến ngày 21.4.2024) 15/04/2024 21/04/2024 Xem chi tiết
14 Lịch công tác tuần số 15 (từ ngày 08.4 đến ngày 14.4.2024) 08/04/2024 14/04/2024 Xem chi tiết
15 Lịch công tác tuần số 14 (từ ngày 01.4 đến ngày 07.4.2024) 01/04/2024 07/04/2024 Xem chi tiết
16 Lịch công tác tuần số 13 (từ ngày 25.3 đến ngày 31.3.2024) 25/03/2024 31/03/2024 Xem chi tiết
17 LICH CONG TAC TUAN SO 11 (TU NGAY 11.03 - 17.3.2024) 11/03/2024 17/03/2024 Xem chi tiết
18 Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04.3 đến ngày 10.3.2024) 04/03/2024 10/03/2024 Xem chi tiết
19 Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 26.02 đến ngày 03.3.2024) 26/02/2024 03/03/2024 Xem chi tiết
20 Lịch công tác tuần số 08 điều chỉnh (từ ngày 19.02 đến ngày 25.02.2024) 19/02/2024 25/02/2024 Xem chi tiết