TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác tuần số 12 (từ ngày 20.3 đến ngày 26.3.2023) 20/03/2023 26/03/2023 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 13.3 đến ngày 19.3.2023) 13/03/2023 19/03/2023 Xem chi tiết
3 Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 06.3 đến ngày 12.3.2023) 06/03/2023 12/03/2023 Xem chi tiết
4 Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 27.02 đến ngày 05.3.2023) 27/02/2023 05/03/2023 Xem chi tiết
5 Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 20.02 đến ngày 26.02.2023) 20/02/2023 26/02/2023 Xem chi tiết
6 Lịch công tác tuần số 07 (từ ngày 13.02 đến ngày 19.02.2023) 13/02/2023 19/02/2023 Xem chi tiết
7 Lịch công tác tuần số 06 (từ ngày 06.02 đến ngày 12.02.2023) 06/02/2023 12/02/2023 Xem chi tiết
8 Lịch công tác tuần số 05 (từ ngày 30.01 đến ngày 05.02.2023) 30/01/2023 05/02/2023 Xem chi tiết
9 Lịch công tác tuần số 03+04 bổ sung (từ ngày 16.01 đến ngày 29.01.2023) 16/01/2023 29/01/2023 Xem chi tiết
10 Lịch công tác tuần số 02+03+04 (từ ngày 09.01 đến ngày 29.01.2023) 09/01/2023 29/01/2023 Xem chi tiết
11 Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 02.01 đến ngày 08.01.2023) 02/01/2023 08/01/2023 Xem chi tiết
12 Lịch công tác tuần số 52 (từ ngày 26.12 đến ngày 31.12.2022) 26/12/2022 31/12/2022 Xem chi tiết
13 Lịch công tác tuần số 51 (từ ngày 19.12 đến ngày 25.12.2022) 19/12/2022 25/12/2022 Xem chi tiết
14 Lịch công tác tuần số 50 (từ ngày 12.12 đến ngày 18.12.2022) 12/12/2022 18/12/2022 Xem chi tiết
15 Lịch công tác tuần số 49 (từ ngày 05.12 đến ngày 11.12.2022) 05/12/2022 11/12/2022 Xem chi tiết
16 Lịch công tác tuần số 48 (từ ngày 28.11 đến ngày 04.12.2022) 28/11/2022 04/12/2022 Xem chi tiết
17 Lịch công tác tuần số 46 (từ ngày 14.11 đến ngày 20.11.2022) 14/11/2022 20/11/2022 Xem chi tiết
18 Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 07.11 đến ngày 13.11.2022) 07/11/2022 13/11/2022 Xem chi tiết
19 Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022) 24/10/2022 30/10/2022 Xem chi tiết
20 Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022) 17/10/2022 23/10/2022 Xem chi tiết