TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
21 Lịch công tác tuần số 01 (từ ngày 02.01 đến ngày 08.01.2023) 02/01/2023 08/01/2023 Xem chi tiết
22 Lịch công tác tuần số 52 (từ ngày 26.12 đến ngày 31.12.2022) 26/12/2022 31/12/2022 Xem chi tiết
23 Lịch công tác tuần số 51 (từ ngày 19.12 đến ngày 25.12.2022) 19/12/2022 25/12/2022 Xem chi tiết
24 Lịch công tác tuần số 50 (từ ngày 12.12 đến ngày 18.12.2022) 12/12/2022 18/12/2022 Xem chi tiết
25 Lịch công tác tuần số 49 (từ ngày 05.12 đến ngày 11.12.2022) 05/12/2022 11/12/2022 Xem chi tiết
26 Lịch công tác tuần số 48 (từ ngày 28.11 đến ngày 04.12.2022) 28/11/2022 04/12/2022 Xem chi tiết
27 Lịch công tác tuần số 46 (từ ngày 14.11 đến ngày 20.11.2022) 14/11/2022 20/11/2022 Xem chi tiết
28 Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 07.11 đến ngày 13.11.2022) 07/11/2022 13/11/2022 Xem chi tiết
29 Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022) 24/10/2022 30/10/2022 Xem chi tiết
30 Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022) 17/10/2022 23/10/2022 Xem chi tiết
31 Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022) 10/10/2022 16/10/2022 Xem chi tiết
32 Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022) 03/10/2022 09/10/2022 Xem chi tiết
33 Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) 26/09/2022 01/10/2022 Xem chi tiết
34 Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) 26/09/2022 01/10/2022 Xem chi tiết
35 Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022) 19/09/2022 25/09/2022 Xem chi tiết
36 Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022) 05/09/2022 11/09/2022 Xem chi tiết
37 Lịch công tác tuần số 35, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022 29/08/2022 04/09/2022 Xem chi tiết
38 Lịch công tác tuần số 34, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022 22/08/2022 28/08/2022 Xem chi tiết
39 Lịch công tác tuần số 33, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022 15/08/2022 21/08/2022 Xem chi tiết
40 Lịch công tác tuần số 32, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết