TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
21 Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 02.10 đến ngày 08.10.2023) 02/10/2023 08/10/2023 Xem chi tiết
22 Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 25.9 đến ngày 01.10.2023) 25/09/2023 01/10/2023 Xem chi tiết
23 Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 18.9 đến ngày 24.9.2023) 18/09/2023 24/09/2023 Xem chi tiết
24 Lịch công tác tuần số 37 (từ ngày 11.9 đến ngày 17.9.2023) 11/09/2023 17/09/2023 Xem chi tiết
25 Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 04.9 đến ngày 10.9.2023) 04/09/2023 10/09/2023 Xem chi tiết
26 Lịch công tác tuần số 35+36 (từ ngày 28.8 đến ngày 10.9.2023) 28/08/2023 10/09/2023 Xem chi tiết
27 Lịch công tác tuần số 34 (từ ngày 21.8 đến ngày 27.8.2023) 21/08/2023 27/08/2023 Xem chi tiết
28 Lịch công tác tuần số 33 (từ ngày 14.8 đến ngày 20.8.2023) 14/08/2023 20/08/2023 Xem chi tiết
29 Lịch công tác tuần số 32 (từ ngày 07.8 đến ngày 13.8.2023) 07/08/2023 13/08/2023 Xem chi tiết
30 Lịch công tác tuần số 31 (từ ngày 31.7 đến ngày 06.8.2023) 31/07/2023 01/08/2023 Xem chi tiết
31 Lịch công tác tuần số 30 (từ ngày 24.7 đến ngày 30.7.2023) 24/07/2023 30/07/2023 Xem chi tiết
32 Lịch công tác tuần số 29 (từ ngày 17.7 đến ngày 23.7.2023) 17/07/2023 23/07/2023 Xem chi tiết
33 Lịch công tác tuần số 28 (từ ngày 10.7 đến ngày 16.7.2023) 10/07/2023 16/07/2023 Xem chi tiết
34 Lịch công tác tuần số 27 (từ ngày 03.7 đến ngày 09.7.2023) 03/07/2023 09/07/2023 Xem chi tiết
35 Lịch công tác tuần số 26 (từ ngày 26.6 đến ngày 02.7.2023) 26/06/2023 02/07/2023 Xem chi tiết
36 Lịch công tác tuần số 25 (từ ngày 19.6 đến ngày 25.6.2023) 19/06/2023 25/06/2023 Xem chi tiết
37 Lịch công tác tuần số 24 (từ ngày 12.6 đến ngày 18.6.2023) 12/06/2023 18/06/2023 Xem chi tiết
38 Lịch công tác tuần số 23 (từ ngày 05.6 đến ngày 11.6.2023) 05/06/2023 11/06/2023 Xem chi tiết
39 Lịch công tác tuần số 22 (từ ngày 29.5 đến ngày 04.6.2023) 29/05/2023 04/06/2023 Xem chi tiết
40 Lịch công tác tuần số 21 (từ ngày 22.5 đến ngày 28.5.2023) 22/05/2023 28/05/2023 Xem chi tiết