TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
41 Lịch công tác tuần số 48 (từ ngày 28.11 đến ngày 04.12.2022) 28/11/2022 04/12/2022 Xem chi tiết
42 Lịch công tác tuần số 46 (từ ngày 14.11 đến ngày 20.11.2022) 14/11/2022 20/11/2022 Xem chi tiết
43 Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 07.11 đến ngày 13.11.2022) 07/11/2022 13/11/2022 Xem chi tiết
44 Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022) 24/10/2022 30/10/2022 Xem chi tiết
45 Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022) 17/10/2022 23/10/2022 Xem chi tiết
46 Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022) 10/10/2022 16/10/2022 Xem chi tiết
47 Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022) 03/10/2022 09/10/2022 Xem chi tiết
48 Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) 26/09/2022 01/10/2022 Xem chi tiết
49 Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) 26/09/2022 01/10/2022 Xem chi tiết
50 Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022) 19/09/2022 25/09/2022 Xem chi tiết
51 Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022) 05/09/2022 11/09/2022 Xem chi tiết
52 Lịch công tác tuần số 35, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022 29/08/2022 04/09/2022 Xem chi tiết
53 Lịch công tác tuần số 34, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022 22/08/2022 28/08/2022 Xem chi tiết
54 Lịch công tác tuần số 33, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022 15/08/2022 21/08/2022 Xem chi tiết
55 Lịch công tác tuần số 32, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
56 Lịch công tác tuần số 31, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
57 Lịch công tác tuần số 30, từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022 25/07/2022 31/07/2022 Xem chi tiết
58 Lịch công tác tuần số 29, từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022 18/07/2022 24/07/2022 Xem chi tiết
59 Lịch công tác tuần số 28, từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022 11/07/2022 17/07/2022 Xem chi tiết
60 Lịch công tác tuần số 27, từ ngày 04/7/2022 đến ngày 09/7/2022 04/07/2022 09/07/2022 Xem chi tiết