TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
41 Lịch công tác tuần số 32, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
42 Lịch công tác tuần số 31, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
43 Lịch công tác tuần số 30, từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022 25/07/2022 31/07/2022 Xem chi tiết
44 Lịch công tác tuần số 29, từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022 18/07/2022 24/07/2022 Xem chi tiết
45 Lịch công tác tuần số 28, từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022 11/07/2022 17/07/2022 Xem chi tiết
46 Lịch công tác tuần số 27, từ ngày 04/7/2022 đến ngày 09/7/2022 04/07/2022 09/07/2022 Xem chi tiết
47 Lịch công tác tuần số 26, từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022 27/06/2022 03/07/2022 Xem chi tiết
48 Lịch công tác tuần số 25, từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022 20/06/2022 26/06/2022 Xem chi tiết
49 Lịch công tác tuần số 24, từ ngày 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022 13/06/2022 18/06/2022 Xem chi tiết
50 Lịch công tác tuần số 23, từ ngày 06/6/2022 đến ngày 11/6/2022 06/06/2022 11/06/2022 Xem chi tiết
51 Lịch công tác tuần số 22, từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022 30/05/2022 05/06/2022 Xem chi tiết
52 Lịch công tác tuần số 21, từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022 23/05/2022 29/05/2022 Xem chi tiết
53 Lịch công tác tuần số 20, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022 16/05/2022 21/05/2022 Xem chi tiết
54 Lịch công tác tuần số 19, từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022 09/05/2022 15/05/2022 Xem chi tiết
55 Lịch công tác tuần số 18, từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022 02/05/2022 08/05/2022 Xem chi tiết
56 Lịch công tác tuần số 17, từ ngày 25/4/2022 đến ngày 30/4/2022 25/04/2022 30/04/2022 Xem chi tiết
57 Lịch công tác tuần số 16, từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022 18/04/2022 24/04/2022 Xem chi tiết
58 Lịch công tác tuần số 15, từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022 11/04/2022 17/04/2022 Xem chi tiết
59 Lịch công tác tuần số 14, từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022 04/04/2022 10/04/2022 Xem chi tiết
60 Lịch công tác số 13 từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022 28/03/2022 02/04/2022 Xem chi tiết