TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
61 Lịch công tác tuần từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022 21/03/2022 27/03/2022 Xem chi tiết
62 Lịch công tác tuần từ ngày 14/3/2022 đến ngày 19/3/2022 14/03/2022 19/03/2022 Xem chi tiết
63 Lịch công tác tuần từ ngày 07/3/2022 đến ngày 12/3/2022 07/03/2022 12/03/2022 Xem chi tiết
64 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022 28/02/2022 06/03/2022 Xem chi tiết
65 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022 21/02/2022 27/02/2022 Xem chi tiết
66 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022 14/02/2022 20/02/2022 Xem chi tiết
67 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022 07/02/2022 13/02/2022 Xem chi tiết
68 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 và 05 Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 06/02/2022 24/01/2022 06/02/2022 Xem chi tiết
69 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022 17/01/2022 23/01/2022 Xem chi tiết
70 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022). 10/01/2022 16/01/2022 Xem chi tiết
71 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022). 03/01/2022 09/01/2022 Xem chi tiết
72 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022). 27/12/2021 02/01/2022 Xem chi tiết
73 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021). 29/11/2021 04/12/2021 Xem chi tiết
74 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021). 06/12/2021 11/12/2021 Xem chi tiết
75 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021). 07/11/2021 13/11/2021 Xem chi tiết
76 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021). 14/11/2021 20/11/2021 Xem chi tiết
77 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021). 22/11/2021 28/11/2021 Xem chi tiết
78 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021). 01/11/2021 07/11/2021 Xem chi tiết
79 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021). 25/10/2021 31/10/2021 Xem chi tiết
80 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021 18/10/2021 24/10/2021 Xem chi tiết