TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
61 Lịch công tác tuần số 49 (từ ngày 05.12 đến ngày 11.12.2022) 05/12/2022 11/12/2022 Xem chi tiết
62 Lịch công tác tuần số 48 (từ ngày 28.11 đến ngày 04.12.2022) 28/11/2022 04/12/2022 Xem chi tiết
63 Lịch công tác tuần số 46 (từ ngày 14.11 đến ngày 20.11.2022) 14/11/2022 20/11/2022 Xem chi tiết
64 Lịch công tác tuần số 45 (từ ngày 07.11 đến ngày 13.11.2022) 07/11/2022 13/11/2022 Xem chi tiết
65 Lịch công tác tuần số 43 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022) 24/10/2022 30/10/2022 Xem chi tiết
66 Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022) 17/10/2022 23/10/2022 Xem chi tiết
67 Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022) 10/10/2022 16/10/2022 Xem chi tiết
68 Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022) 03/10/2022 09/10/2022 Xem chi tiết
69 Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) 26/09/2022 01/10/2022 Xem chi tiết
70 Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) 26/09/2022 01/10/2022 Xem chi tiết
71 Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022) 19/09/2022 25/09/2022 Xem chi tiết
72 Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022) 05/09/2022 11/09/2022 Xem chi tiết
73 Lịch công tác tuần số 35, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022 29/08/2022 04/09/2022 Xem chi tiết
74 Lịch công tác tuần số 34, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022 22/08/2022 28/08/2022 Xem chi tiết
75 Lịch công tác tuần số 33, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022 15/08/2022 21/08/2022 Xem chi tiết
76 Lịch công tác tuần số 32, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
77 Lịch công tác tuần số 31, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
78 Lịch công tác tuần số 30, từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022 25/07/2022 31/07/2022 Xem chi tiết
79 Lịch công tác tuần số 29, từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022 18/07/2022 24/07/2022 Xem chi tiết
80 Lịch công tác tuần số 28, từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022 11/07/2022 17/07/2022 Xem chi tiết