TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
81 Lịch công tác tuần số 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022) 17/10/2022 23/10/2022 Xem chi tiết
82 Lịch công tác tuần số 41 (từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022) 10/10/2022 16/10/2022 Xem chi tiết
83 Lịch công tác tuần số 40 (từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022) 03/10/2022 09/10/2022 Xem chi tiết
84 Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) 26/09/2022 01/10/2022 Xem chi tiết
85 Lịch công tác tuần số 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) 26/09/2022 01/10/2022 Xem chi tiết
86 Lịch công tác tuần số 38 (từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022) 19/09/2022 25/09/2022 Xem chi tiết
87 Lịch công tác tuần số 36 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022) 05/09/2022 11/09/2022 Xem chi tiết
88 Lịch công tác tuần số 35, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022 29/08/2022 04/09/2022 Xem chi tiết
89 Lịch công tác tuần số 34, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022 22/08/2022 28/08/2022 Xem chi tiết
90 Lịch công tác tuần số 33, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022 15/08/2022 21/08/2022 Xem chi tiết
91 Lịch công tác tuần số 32, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022 08/08/2022 14/08/2022 Xem chi tiết
92 Lịch công tác tuần số 31, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022 01/08/2022 07/08/2022 Xem chi tiết
93 Lịch công tác tuần số 30, từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022 25/07/2022 31/07/2022 Xem chi tiết
94 Lịch công tác tuần số 29, từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022 18/07/2022 24/07/2022 Xem chi tiết
95 Lịch công tác tuần số 28, từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022 11/07/2022 17/07/2022 Xem chi tiết
96 Lịch công tác tuần số 27, từ ngày 04/7/2022 đến ngày 09/7/2022 04/07/2022 09/07/2022 Xem chi tiết
97 Lịch công tác tuần số 26, từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022 27/06/2022 03/07/2022 Xem chi tiết
98 Lịch công tác tuần số 25, từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022 20/06/2022 26/06/2022 Xem chi tiết
99 Lịch công tác tuần số 24, từ ngày 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022 13/06/2022 18/06/2022 Xem chi tiết
100 Lịch công tác tuần số 23, từ ngày 06/6/2022 đến ngày 11/6/2022 06/06/2022 11/06/2022 Xem chi tiết