TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
81 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022 21/02/2022 27/02/2022 Xem chi tiết
82 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022 14/02/2022 20/02/2022 Xem chi tiết
83 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022 07/02/2022 13/02/2022 Xem chi tiết
84 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 và 05 Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 06/02/2022 24/01/2022 06/02/2022 Xem chi tiết
85 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022 17/01/2022 23/01/2022 Xem chi tiết
86 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022). 10/01/2022 16/01/2022 Xem chi tiết
87 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022). 03/01/2022 09/01/2022 Xem chi tiết
88 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022). 27/12/2021 02/01/2022 Xem chi tiết
89 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021). 29/11/2021 04/12/2021 Xem chi tiết
90 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021). 06/12/2021 11/12/2021 Xem chi tiết
91 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021). 07/11/2021 13/11/2021 Xem chi tiết
92 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021). 14/11/2021 20/11/2021 Xem chi tiết
93 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021). 22/11/2021 28/11/2021 Xem chi tiết
94 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021). 01/11/2021 07/11/2021 Xem chi tiết
95 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021). 25/10/2021 31/10/2021 Xem chi tiết
96 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021 18/10/2021 24/10/2021 Xem chi tiết
97 Lịch công tác tuần từ 12/04/2021 đến 17/04/2021 12/04/2021 17/04/2021 Xem chi tiết
98 Lịch công tác tuần từ 05/04/2021 đến 10/04/2021 04/04/2021 10/04/2021 Xem chi tiết
99 Lịch công tác tuần từ 05/04/2021 - 10/04/2021 05/04/2021 10/04/2021 Xem chi tiết