Xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện bán, chuyển nhượng

 1. Lĩnh vực:
  • Quản lý công sản
 2. Trình tự thực hiện:
  • Bước 1: Người mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội có văn bản và hồ sơ quy định tại Văn phòng đăng ký đất đai.
  • Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi cơ quan thuế quản lý thu trực tiếp kèm theo hồ sơ do người mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định để xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội.
  • Bước 3: Cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật về bán nhà ở xã hội và ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất và thu nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  20 Ngày
  Đối với bước 3, không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Nộp qua bưu chính công ích
  20 Ngày
  Đối với bước 3, không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Hợp đồng mua, bán nhà ở xã hội: 01 bản sao.
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có) hoặc các giấy tờ, hồ sơ khi mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội: 01 bản sao.
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  - Văn bản của người mua, thuê mua nhà ở xã hội đề nghị xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội: 01 bản chính.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
  • Sở Tài chính - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống Q.office hoặc qua đường bưu điện đến: - Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam có Phiếu chuyển thông tin, kèm theo hồ sơ cho Cục Thuế). - Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện có Phiếu chuyển thông tin, kèm theo hồ sơ cho Chi cục Thuế (Bộ phận Một cửa cấp huyện). - Cơ quan Thuế xác định và Thông báo nộp tiền sử dụng đất và thu nộp tiền sử dụng đất.
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Thông báo nộp tiền sử dụng đất và thu nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật.
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  123/2017/NĐ-CP
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  2017-11-14
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin