Mua hóa đơn lẻ

 1. Lĩnh vực:
  • Quản lý công sản
 2. Trình tự thực hiện:
  • Bước 1: Đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn lẻ có văn bản đề nghị mua hóa đơn gửi đến cơ quan tài chính (Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) nơi đơn vị đóng trụ sở.
  • Bước 2: Cơ quan tài chính căn cứ công văn đề nghị và các hồ sơ liên quan bán hóa đơn theo số lượng đăng ký, phù hợp với thực tế tài sản bán. Ghi chú: Người được cơ quan cử đi mua hóa đơn phải xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc mua hóa đơn cho cơ quan tài chính; cụ thể: - Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính; - Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Trường hợp cơ quan tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này; - Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan đến việc bán tài sản: 01 bản sao.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  2 Ngày
  Sở Tài chính không quá 02 ngày, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện không quá 05 ngày (kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ).
  Nộp qua bưu chính công ích
  2 Ngày
  Sở Tài chính không quá 02 ngày, Phòng Tài chính - Kế hoạch không quá 05 ngày (kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ).
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn bán tài sản công do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  - Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Doanh nghiệp
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
  • UBND tỉnh Quảng Nam
  • Sở Tài chính - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Tại trụ sở Sở Tài chính Quảng Nam (102 Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ) hoặc tại trụ sở các Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Bán hóa đơn lẻ.
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  Số: 151/2017/NĐ-CP
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
  2017-12-26
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin