Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 1. Lĩnh vực:
  • Tổ chức - Biên chế
 2. Trình tự thực hiện:
  • Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.
  • Bước 3: Thẩm định hồ sơ.
  • Bước 4: Văn bản thẩm định.
  • Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng đến cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  10 Ngày làm việc
  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Nộp qua bưu chính công ích
  10 Ngày làm việc
  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập theo quy định (trường hợp tổ chức không có dấu pháp nhân thì người đứng đầu tổ chức ký và ghi rõ họ tên).
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Dự thảo tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Dự thảo đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực).
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Nam
  • Phòng Nội vụ
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Văn bản thẩm định
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  120/2020/NĐ-CP
  Nghị định 120/2020/NĐ-CP
  2020-10-07
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin