Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

 1. Lĩnh vực:
  • Đường thủy nội địa
 2. Trình tự thực hiện:
  a) Nộp hồ sơ TTHC:
  • Trước khi đưa bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính vào khai thác, chủ bến nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện được phân cấp.
  b) Giải quyết TTHC:
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  5 Ngày làm việc
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Nộp trực tuyến
  5 Ngày làm việc
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Nộp qua bưu chính công ích
  5 Ngày làm việc
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Đơn nghị công bố hoạt động theo mẫu;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có),
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  - Bản sao có chứng thực giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng bến (đối với bến khách ngang sông);
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
  -Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông làm bến).
  Số lượng bản chính: 0
  Số lượng bản sao: 1
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Người nước ngoài
  • Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
  • Tổ chức nước ngoài
  • Hợp tác xã
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Ủy ban nhân dân cấp Huyện
  • Sở Giao thông vận tải - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Sở Giao thông vận tải
  • Ủy ban nhân dân cấp Huyện
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện được phân cấp.
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Quyết định công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  08/2021/NĐ-CP
  Nghị định 08/2021/NĐ-CP
  2021-01-28
  198/2016/TT-BTC
  11/11/2016
  2017-01-01
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin