Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

 1. Lĩnh vực:
  • Thi đua - khen thưởng
 2. Trình tự thực hiện:
  • Bước 1: Công chức Phòng Nội vụ làm nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ đảm bảo: công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).
  • Bước 2: Hồ sơ sau khi tiếp nhận được chuyển hồ sơ về Phòng Nội vụ thẩm tra, giải quyết.
  • Bước 3: Phòng Nội vụ dự thảo văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện viết bằng, đóng dấu, bỏ khung.
  • Bước 4: Tổ chức nhận kết quả: Đến ngày hẹn tổ chức nhận quyết định khen thưởng và hiện vật tại Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  20 Ngày làm việc
  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
  Nộp qua bưu chính công ích
  20 Ngày làm việc
  Nộp hồ sơ cho Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện thông qua hệ thống bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Báo cáo thành tích do tập thể được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Biên bản bình xét thi đua.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng Tập thể Lao động tiên tiến của cấp trình khen
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Công dân Việt Nam
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Phòng Nội vụ
  • Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Ủy ban nhân dân cấp Huyện
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ) hoặc qua hệ thống bưu chính
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Quyết định: Tập thể lao động tiên tiến của định của Chủ tịch UBND cấp huyện
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  15/2003/QH11
  - Luật Thi đua, Khen thưởng
  2003-11-26
  39/2013/QH13
  Lu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởngật 39/2013/QH13
  2013-11-16
  47/2005/QH11
  Luật
  2005-06-14
  91/2017/NĐ-CP
  Nghị định 91/2017/NĐ-CP
  2017-07-31
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • Chủ thể là tập thể có thành tích được đề nghị khen thưởng.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin