Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài

 1. Lĩnh vực:
  • Giáo dục trung học
 2. Trình tự thực hiện:
  • a) Đối với học sinh được quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT thì thực hiện theo Hiệp định đã được ký kết. b) Đối với học sinh được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 12 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT thì Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  Không quy định Khác
  Nộp trực tuyến
  Không quy định Khác
  Nộp qua bưu chính công ích
  Không quy định Khác
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Bản tóm tắt lý lịch
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về kết quả học tập các lớp học trước đó (bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Người nước ngoài
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Phòng Giáo dục & Đào tạo
  • Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Học sinh được tiếp nhận, xếp vào lớp
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  51/2002/QĐ-BGDĐT
  Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT
  2002-12-25
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • * Điều kiện văn bằng Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đôi với từng bậc học, cấp học. * Điều kiện sức khỏe a) Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học. b) Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước. c) Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước. * Điều kiện về tuổi Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm 03 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin