Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
2

Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
3

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Xem chi tiết >>
Đất đai
4

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
5

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
6

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
7

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
8

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
9

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
10

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
11

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Xem chi tiết >>
Chứng thực
12

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
13

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Gia đình
14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
15

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
16

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
17

Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Xem chi tiết >>
Văn hóa
18

Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Xem chi tiết >>
Văn hóa
19

Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Xem chi tiết >>
Văn hóa
20

Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Xem chi tiết >>
Văn hóa