Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
181

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
182

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
183

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
184

Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
185

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
186

Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
187

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
188

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
189

Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
190

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
191

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
192

Thủ tục hội tự giải thể (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
193

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
194

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
195

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Xem chi tiết >>
Văn hóa
196

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Xem chi tiết >>
Văn hóa
197

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

Xem chi tiết >>
Thi, tuyển sinh
198

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Xem chi tiết >>
Văn hóa
199

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Xem chi tiết >>
Văn hóa
200

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân