Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
261

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
262

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
263

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Xem chi tiết >>
Đất đai
264

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Xem chi tiết >>
Chứng thực
265

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Xem chi tiết >>
Chứng thực
266

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Xem chi tiết >>
Chứng thực
267

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Xem chi tiết >>
Chứng thực
268

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Xem chi tiết >>
Chứng thực
269

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Xem chi tiết >>
Chứng thực
270

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Xem chi tiết >>
Chứng thực
271

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Xem chi tiết >>
Chứng thực
272

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Xem chi tiết >>
Chứng thực
273

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
274

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
275

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
276

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Xem chi tiết >>
Đất đai
277

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
278

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Văn hóa
279

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Xem chi tiết >>
Đất đai
280

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Xem chi tiết >>
Đất đai