Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
301

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
302

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
303

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

Xem chi tiết >>
Người có công
304

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
305

Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
306

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
307

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
308

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
309

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
310

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
311

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Xem chi tiết >>
Văn bằng, chứng chỉ
312

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ

Xem chi tiết >>
Người có công
313

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
314

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
315

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
316

Trình tự xác định tiền sử dụng đất (đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất).

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
317

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
318

Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước (gọi chung là tiền thuê đất).

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
319

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ:

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
320

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)