Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
21

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
22

Mua hóa đơn lẻ

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
23

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
24

Giao khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
25

Mua quyển hóa đơn

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
26

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
27

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Xem chi tiết >>
Đất đai
28

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
29

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
30

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Xem chi tiết >>
Đất đai
31

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Xem chi tiết >>
Người có công
32

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

Xem chi tiết >>
Người có công
33

Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
34

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

Xem chi tiết >>
Người có công
35

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

Xem chi tiết >>
Giải quyết khiếu nại
36

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.

Xem chi tiết >>
Người có công
37

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Xem chi tiết >>
Người có công
38

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Xem chi tiết >>
Người có công
39

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

Xem chi tiết >>
Người có công
40

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

Xem chi tiết >>
Người có công