Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
61

Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường
62

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường
63

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

Xem chi tiết >>
Giải quyết khiếu nại
64

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Xem chi tiết >>
Thư viện
65

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
66

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Xem chi tiết >>
Giải quyết khiếu nại
67

Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết >>
Môi trường
68

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
69

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Quản lý giá
70

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tệ nạn xã hội
71

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
72

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
73

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Xem chi tiết >>
Đất đai
74

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
75

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
76

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
77

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Việc làm
78

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
79

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Tiền lương
80

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Xem chi tiết >>
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc