Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
81

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Xem chi tiết >>
Đất đai
82

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
83

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
84

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
85

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
86

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
87

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
88

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
89

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
90

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
91

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
92

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng
93

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
94

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
95

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
96

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Xem chi tiết >>
Đất đai
97

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức - Biên chế
98

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
99

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
100

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tham nhũng