Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
121

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Xem chi tiết >>
Đất đai
122

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
123

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
124

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

Xem chi tiết >>
Người có công
125

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Xem chi tiết >>
Thủy sản
126

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
127

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
128

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
129

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Xem chi tiết >>
Đất đai
130

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Đất đai
131

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Đất đai
132

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
133

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
134

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
135

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
136

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
137

Thăm viếng mộ liệt sĩ

Xem chi tiết >>
Người có công
138

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
139

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
140

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc