Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
141

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
142

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
143

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
144

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
145

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Xem chi tiết >>
Đất đai
146

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
147

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
148

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
149

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
150

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)

Xem chi tiết >>
Đất đai
151

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
152

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
153

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
154

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
155

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
156

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
157

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Xem chi tiết >>
Lao động
158

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết >>
Người có công
159

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Bồi thường nhà nước
160

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội