Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
161

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
162

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
163

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
164

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
165

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
166

Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Việc làm
167

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Xem chi tiết >>
Giáo dục mầm non
168

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Xem chi tiết >>
Giáo dục dân tộc
169

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

Xem chi tiết >>
Người có công
170

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Xem chi tiết >>
Người có công
171

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xem chi tiết >>
Việc làm
172

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xem chi tiết >>
Việc làm
173

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Xem chi tiết >>
Giải quyết khiếu nại
174

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
175

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
176

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Xem chi tiết >>
Phòng, chống tệ nạn xã hội
177

Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Xem chi tiết >>
Việc làm
178

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Xem chi tiết >>
Đất đai
179

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Xem chi tiết >>
Giải quyết tố cáo
180

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân