Thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn

 

Họ tên

Bùi Ngọc Ảnh

Chức vụ

Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ

Số điện thoại

0983127515

Email

anhbn@quangnam.gov.vn

 


 

Tin liên quan