Hội thi “Văn học - Học văn” năm học 2020 – 2021

Sáng ngày 2.3, Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ tổ chức hội thi “Văn học – Học văn” cấp thành phố năm học 2020 – 2021.