Giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Thăng Bình

Giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Thăng Bình

Ngày 5/8/2021, UBND tỉnh chức buổi làm việc để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Thăng Bình, đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình đã báo cáo những nội dung khó khăn, vướng mắc tập trung vào các nhiệm vụ như: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam: nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa phân chia, tặng cho quyền sử dụng đất, tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhu cầu giao đất để xây dựng nhà ở của người dân trong khu vực rất lớn nhưng chưa thực hiện được; Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sử dụng đất ổn định nhưng trong hồ sơ địa chính là đất công ích; Giải quyết hồ sơ tồn đọng thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; Thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải lập dự án đầu tư (chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở) của hộ gia đình, cá nhân; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; Xác nhận lại diện tích đất ở vào giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 01/7/2014... Sau khi nghe ý kiến phát biểu làm rõ một số nội dung chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường, trao đổi thảo luận của các thành viên tham dự họp. Đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nổ lực của Lãnh đạo huyện Thăng Bình trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Thăng Bình, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng nội dung đề xuất của UBND huyện Thăng Bình, giao cho các Sở, ngành liên quan rà soát tham mưu đề xuất. Đối với các nội dung đã có chỉ đạo của UBND tỉnh về hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai đề nghị tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 234/TB-UBND ngày 29/6/2021 và Thông báo 315/TB-UBND ngày 4/8/2021 của UBND tỉnh)... Về chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân, đề nghị rà soát nhu cầu thực tế của hộ gia đình, đưa vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm để có cơ sở triển khai thực hiện.

Tin liên quan