Hội nghị chuyển đổi số giữa Tam Kỳ và FPT

Sáng ngày 28.7 đã diễn ra hội nghị trực tuyến chuyển đổi số giữa thành phố Tam Kỳ và Tập đoàn FPT. Tại điểm cầu Tam Kỳ, bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam và ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND thành phố dự hội nghị.

Quang cảnh làm việc

Quang cảnh làm việc

Theo báo cáo từ UBND thành phố Tam Kỳ, đối với các cơ quan, đơn vị của thành phố, xã, phường 100% hiện nay đều lắp đặt, sử dụng mạng Internet; hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của thành phố đã được đầu tư khá đồng bộ, kết nối đến 13 xã, phường. UBND thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các phần mềm dùng chung như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Q-office, hộp thư điện tử công vụ, chữ ký số; hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; phần mềm quản lý cán bộ công chức, một số phần mềm chuyên ngành khác và các ứng dụng Smart Quang Nam, Egov Quang Nam. Thành phố đã hình thành môi trường làm việc qua không gian mạng, từng bước hình thành nền tảng chính quyền điện tử, tạo môi trường tương tác, kết nối giữa chính quyền với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước. Đại diện Tập đoàn FPT đã trình bày các nội dung chuyển đổi số như Tổ Chính quyền số, Tổ Xã hội số, Tổ Hạ tầng số và thành phố thông minh, Tổ Đào tạo, Tổ Kinh tế; đưa ra các giải pháp để áp dụng phù hợp với thực trạng, nhu cầu của thành phố Tam Kỳ. Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ đề nghị Tập đoàn FPT với vị trí là đơn vị tư vấn, cần tập trung tư vấn cho thành phố một số vấn đề quan trọng như xây dựng kho dữ liệu dùng chung; xây dựng app tích hợp được tất cả nội dung mà người dân quan tâm; đưa ra các giải pháp để thực hiện song song xây dựng phường thông minh thí điểm tại Tân Thạnh và thành phố thông minh; tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bán sản phẩm trên nền tảng công nghệ số đối với những sản phẩm đặc trưng của Tam Kỳ. Ông Bùi Ngọc Ảnh-Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh: công cuộc chuyển đổi số cần mạnh mẽ và rút ngắn về thời gian, đơn vị tư vấn FPT cần có giải pháp cụ thể để thành phố đạt mục tiêu đến năm 2025, người dân, doanh nghiệp không cần đến cơ quan hành chính để giải quyết công việc mà chỉ giải quyết tại nhà bằng công nghệ. Thành phố Tam Kỳ và Tập đoàn FPT sẽ tiếp tục bàn bạc, thảo luận thêm nhiều vấn đề về hợp tác trong thời gian đến.

Tin liên quan