2,15 tỷ đồng giúp đỡ trẻ em khó khăn

<p align="justify"><strong>UBND tỉnh vừa phê duyệt nguồn viện trợ do tổ chức CHIA - Tổ chức Thắp sáng Hy vọng trẻ em của Úc, có văn phòng đặt tại số 516 đường Cửa Đại (Hội An) để thực hiện dự án “Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” trong tỉnh</strong>.</p>

Dự án thực hiện trong 2 năm (2010 và 2011) với tổng nguồn kinh phí viện trợ 2,15 tỷ đồng. Hoạt động chủ yếu của dự án là hỗ trợ về y tế, giáo dục cho trẻ khuyết tật, hỗ trợ xây dựng cơ bản, trao quà Tết Trung thu và hỗ trợ khẩn cấp.

                                                                 Theo Báo Quảng Nam.


Tin liên quan