Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân về việc xây dựng xã hội học tập

<p align="justify"><strong>Ngày 14-4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010 và phát triển trung tâm&nbsp; học tập cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả chủ trì hội nghị.&nbsp; <br /> </strong></p>

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 5 năm qua, toàn tỉnh đã thực hiện khá tốt những mục tiêu của đề án bằng việc củng cố và phát triển hệ thống trung tâm giáo dục. Đến nay, toàn tỉnh có 16 trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp, 10 trung tâm ngoại ngữ tin học, 163 trung tâm học tập cộng đồng. Qua đó, hàng chục nghìn người theo học nâng cao trình độ, góp phần phổ cập giáo dục, mở mang dân trí, nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật.

Dịp này, 18 tập thể và 32 cá nhân được UBND tỉnh, Sở GDĐT và Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng.

                                                                   Theo Báo Quảng Nam.

 

Tin liên quan