Thông báo của Chi cục thuế Tam Kỳ

<strong>Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ vừa có Thông báo về nội dung lưu ý khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/NĐ-CP và việc kê khai, nộp thuế Nhà đất năm 2011. Cụ thể:</strong>


            I. Về nội dung lưu ý khi thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC  hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP:

                1. Đến hết ngày 31/3/2011 nếu hoá đơn doanh nghiệp, hộ kinh doanh mua của cơ quan Thuế trong năm 2010 còn chưa sử dụng doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải thực hiện huỷ hoá đơn theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC

                2. Các doanh nghiệp tự tạo hoá đơn để sử dụng trong năm 2010 theo quy định của Thông tư 120/2002/TT-BTC, đến 31/3/2011 chưa sử dụng hết, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng, nếu hoá đơn đủ các tiêu thứ bắt buộc theo quy định của Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì trong quý I/2011 doanh nghiệp phải thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

                3. Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng tự tạo hoá đơn  để sử dụng, nếu chưa thực hiện các thủ tục thông báo phát hành hoá đơn thì ngay trong tháng 3/2011 phải thực hiện các thủ tục thông báo phát hành hoá đơn để đưa vào sử dụng từ ngày 01/4/2011.           

II. Về việc kê khai, nộp thuế thuế Nhà, đất năm 2011:

                1. Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ đã phối hợp với UBND các xã, phường phát hành thông báo nộp thuế Nhà, đất năm 2011 đến trực tiếp từng tổ chức, cá nhân đã đăng ký, kê khai nộp thuế Nhà, đất. Đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế Nhà, đất theo đúng thời gian quy định.

2. Mọi trường hợp còn nợ tiền thuế Nhà, đất năm 2010 về trước và chậm nộp thuế Nhà, đất năm 2011, đều bị xử phạt chậm nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật thuế .

                3. Mọi tổ chức, cá nhân có quản lý, sử dụng đất ở nhưng không thực hiện đăng ký, kê khai nộp thuế hoặc thực hiện kê khai sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp  hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thuế thì bị coi là hành vi trốn thuế, gian lận thuế và bị xử phạt đối với hành vi vi phạm này. Ngoài ra có thể bị công khai danh tính trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 74 Luật Quản lý thuế.

4. Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ kính đề nghị Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên… có nghĩa vụ nộp thuế Nhà, đất năm 2011 gương mẫu hoàn thành nghĩa vụ thuế ngay kỳ đầu của năm và tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế của mình. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có quản lý, sử dụng đất ở  nhưng không thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế Nhà, đất theo quy định thì kịp thời thông báo đến cơ quan Thuế biết, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

 Trường hợp người nộp thuế có vướng mắc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế xin vui lòng liên hệ Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ, tại số nhà 101 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ,  tỉnh Quảng Nam;

Số điện thoại:  0510.3810879; 0510.3811879;

Địa chỉ email: tamkytax@gmail.com

Tin liên quan