Thông báo của Chi cục Thuế về nợ thuế Nhà đất

<div style="text-align: justify;"><strong>Theo Công văn 390/CCT-TTHT ngày 06/10/2011 của Chi cục Thuế, nay Chi cục Thuế thành </strong><strong>phố thông báo về nợ thuế Nhà đất với các nội dung như sau:</strong><br /> </div>

          1. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đang trực tiếp sử dụng đất ở nhưng chưa thực hiện kê khai, nộp thuế Nhà, đất đến ngay các Đội Thuế liên xã, phường thuộc Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ hoặc trụ sở UBND xã, phường nơi có lô đất chịu thuế để thực hiện kê khai, nộp thuế Nhà, đất theo đúng quy định.

 Trường hợp không thực hiện đăng ký, kê khai nộp thuế hoặc thực hiện kê khai sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thuế thì bị coi là hành vi trốn thuế, gian lận thuế và bị xử phạt đối với hành vi vi phạm này. Ngoài ra có thể bị công khai danh sách nợ thuế trên trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 74 Luật Quản lý thuế.

2. Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền thuế Nhà, đất, tiền phạt nộp chậm, thực hiện nộp tiền ngay vào ngân sách nhà nước tại UBND xã, phường nơi có lô đất chịu thuế, thời hạn nộp chậm nhất đến ngày 31/10/2011.

Mọi trường hợp còn nợ tiền thuế Nhà, đất năm 2011 trở về trước đều bị xử phạt chậm nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật thuế .

3. Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ đề nghị cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức đoàn thể có nghĩa vụ nộp thuế Nhà, đất gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện  nghĩa vụ nộp thuế của mình; Trường hợp phát hiện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế Nhà, đất nhưng không thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế Nhà, đất thì kịp thời thông báo đến cơ quan Thuế biết để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

 Người nộp thuế có vướng mắc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế  xin vui lòng liên hệ Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ, tại số 101 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ,  tỉnh Quảng Nam để được giải đáp;

Số điện thoại:  0510.3810879; 0510.3811879;

Địa chỉ email: tamkytax@gmail.com

                                                                                              Chi cục Thuế thành phố.

Tin liên quan