Thông báo về hoá đơn và khấu trừ thuế TNCN

<div style="text-align: justify;"><strong>Chi cục Thuế vừa có thông báo gửi tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân về một số vấn đề liên quan đến hoá đơn và việc khấu trừ thuế TNCN như sau:</strong><br /> </div>

1. Từ ngày 01/01/2012 cơ quan Thuế không bán hoá đơn cho các doanh nghiệp . Để đảm bảo có hóa đơn sử dụng trong việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ ngay từ ngày 01/01/2012, đề nghị doanh  nghiệp từ nay đến 31/10/2011 phải chủ động, tích cực tạo hoá đơn để sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ  và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính .

Hoá đơn do Cục Thuế đặt in  bán cho doanh nghiệp đến ngày 31/12/2011 doanh nghiệp còn tồn  sẽ hết giá trị sử dụng, doanh nghiệp thực hiện huỷ theo quy định.

2. Ngày 06/8/2011 Quốc Hội khoá XIII kỳ họp thứ nhất đã thông qua Nghị Quyết số 08/2011/QH13 về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Trong khi chờ văn hướng dẫn chi tiết của chính phủ và Bộ Tài chính, Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 08/2011/QH13 thực hiện những nội dung sau:

- Không thực hiện khấu trừ, chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp chi trả cổ tức cho cá nhân kể từ ngày 01/8/2011( trừ cổ tức do các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng chi trả cho cá nhân )

- Từ tháng 8/2011: Tạm khấu trừ theo tỷ lệ 0,05% đối với các giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch ( Thay thế cho tỷ lệ 0,1% trước đây)

- Từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2011: Tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tạm chưa thu thuế thu nhập cá nhân  đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định của Luật thuế thu nhập cá  nhân.

Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân quan tâm nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ, địa chỉ: 101 Hùng Vương thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại 0510.3810879 - 0510.3811879 hoặc email: tamkytax@gmail.com để được hướng dẫn.

                                                                       Chi cục Thuế thành phố.

Tin liên quan