Thông báo miễn, giảm Thuế sử dụng đất nông nghiệp

<div style="text-align: justify;"><strong>Để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Tp Tam Kỳ nắm bắt và thực hiện đúng nội dung quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCNVN khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010. Chi cục thuế TP Tam Kỳ thông báo với nội dung <a href="/Portals/0/TinTuc/Dang%20tin%20mien%20giam%20thue%20SD%20dat%20nong%20nghiep.doc">thongbao6544</a>.</strong><br /> <br /> </div>

 

Tin liên quan