Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2013

<div style="text-align: justify;"><strong>Chi cục thuế thành phố vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Nội dung <a href="/Portals/0/Vanbanthue/Noi dung chinh sach thue moi tu 1-7-2013.doc">vanban</a><br /> <br /> </strong></div>

 

Tin liên quan